Grand Tour

Den 16 november kl. 16,00 arrangerar il Ponte ett föredrag på Italienska institutet i Stockholm med titeln ”Svenska resenärer till Italien under Frihetstiden (1718-1772)” som kommer att hållas av docent Stefano Fogelberg Rota (Umeå universitet).

Greve Nils Bielke (1706-1765) och sjöofficeraren Carl Tersmeden (1715-1797) har lämnat i sina skrifter betydelsefulla vittnesbörd från deras vistelser i Italien. Deras reseskildringar är därför viktiga källor till historien om de kulturella förbindelserna mellan Sverige och de italienska staterna under det tidiga 1700-talet.

Föredraget kommer att fokusera på dessa två exceptionella resenärers Grand Tour och deras intresse för konst och kultur, men också på deras misstänksamhet gentemot de italienska samhällen de besökte. Mer specifikt kommer Tersmedens vistelse i Republiken Genova och Bielkes i Rom att presenteras.

Efter föredraget kommer det att finnas en italiensk buffé.

Inträde: 120:=; Ej medlemmar 180:=; Enbart föredraget 50:=

För mer information och för att anmäla sig skriv till info@ilponte.se