Medlemskap

Hur

Om du vill bli medlem, bör du ifylla och skicka tillbaka blanketten nere.

Avgift

Medlemsavgift är 200 kr per år som ska betalas till Il Pontes plusgiro 6495307-8.
Årsavgiften gäller från 1 Jan till 31 Dec.