Il Ponte för barn

Il Ponte Bambini vill vara en samlingspunkt i Stockholm både för italienska barn och för alla de barn som har någon anknytning till Italien, en plats där man träffas och knyter kontakter, leker och lär på ett lekfullt sätt, allt helt på italienska.

Syftet är att vidmakthålla och förstärka kontakten med Italien, det italienska språket och landets kultur.

Med samma avsikt, att bevara banden till den italienska kulturen, så vill Il Ponte Bambini också vara en samlingspunkt för italienska familjer och svenska familjer med anknytning till Italien, en plats där man mötas och gemensamt bidra till aktiviteter av intresse för både barn o föräldrar.