Italienska invandringen i Sverige

L’Associazione Il Ponte

presenta

SAMTALET OM DEN ITALIENSKA INVANDRINGEN I SVERIGE

INLEDARE: Giovanna Carlsson    MODERATOR: Magnus Carlsson

Istituto Italiano di Cultura Gärdesgatan 14 Stockholm den 21 SEPTEMBER 2019 KL 16:00

Inträde, inkl. vår italienska buffé: 120 kr, icke-medlemmar 180 kr, endast samtal 50 kr (betalas vid entrén)

 MIGRANTER: att ta risken och övervinna rädslan. Från 1970 till idag: generationer och motsättningar.

Samtalet kommer att behandla immigrationen, så som den upplevts av de olika generationer italienare (Toni Anello, Antonella Pirone, Giusi de Santi) som lämnade Italien från 1970-talet till idag.Deras berättelse förmedlar Italien utifrån de olika historiska tidsperioder som de tillhör, och de lämnade hemlandet och sinsemellan vitt skilda verkligheter som de har mött vid ankomsten till Sverige.

De berättar om rädslor, sinnestillstånd, de behov eller den nödvändighet som fått dem att lämna sitt land. Tillsammans fördjupar vi oss i den sociala och kulturella utveckling som genomströmmat dessa femti år och de situationer som är desamma i alla tider.Denna resa i det förflutna och i samtiden ger oss kunskap om de individuella vägval som gjorts. Hur man har övervunnit osäkerhet och rädsla för en hoppfullare och mer utvecklingsbar framtid.Och vilket Italien var det då som de lämnade? Vad var det som fick dem att stanna i Sverige? Vad hade de för framgångar och vilka svårigheter mötte de på vägen? Skulle de göra om det idag? Detta är bara några av de frågor som kommer att besvaras av våra sagesmän, då de via egen erfarenhet och egna minnen förmedlar invandringshistorien under de senaste femti åren. Föredraget hålls på svenska

Vi ber er vänligen anmäla er senast före 17 september till info@ilponte.se