Välkommen den 25 mars 2023 kl 10.30 i Stockholm på Medborgarskolan Hagagatan 23A med Årsmötet för Il Ponte medlemmar. Vi påminner om att för att aktivt delta i mötet måste du ha betalat årsavgiften på 200 kr för 2023..

Sedan kl 11.45 för både medlemmar och vänner bjuder vi på en liten buffé och kl 12.45 följer enKonsert med klassisk musik ”Öden och önskningar”

Entré: Gratis för medlemmar och 100 kr för icke-medlemmar, gärna i förskott på Il Ponte plus-giro 649 53 07 – 8.

Boka på info@ilponte.se senast 20 mars för att få reda på antalet deltagare.