RESTAUTRARING L’arte di salvare l’arte

Il Ponte inbjuder till ett första möte via ZOOM.

Den 27 mars klockan 16:00 så tar konstrestauratören dottoressa Anna Bronzoni Catellani oss med till sin värld av restaurering av konst, där Italien är en av världens mest betytedelsefulla aktörer.

Hon kommer att prata om sambandet mellan restaurering och konst, om en restaurators artistiska känslighet, om efterforskningar hänförande sig till restaureringens teknik.

Språket kan bli på italienska eller svenska beroende på önskemål.

Vi ber er att anmäla er till info@ilponte.se innan den 22 mars för att i tid kunna få den inbjudan till ZOOM mötet som krävs för inloggning.

Inbjudan är till att börja med öppen för alla medlemmar i Il Ponte men vi hoppas att den som vill delta i detta event och ännu inte är medlem väljer att bli det.