Höstprogram 2016

Lördag 24 september                      12.00-14.00 Påven Franciskus i Sverige

Örjan Ekman som är katolik, kommer att samtala med Storkyrkoförsamlingens domprost Hans Ulfvebrand om mötet i Lund mellan den luterska och den katolska världen i närvaro av Påven Franciskus . Detta med anledning av femhundraårsminnet av Reformationen och dess historiska återverkningar från konflikt till dialog.  (Samtalet hålls på svenska)

Inträde, inkl. vår italienska buffé: 120 sek, icke-medlemmar 180 sek, bara föredrag 50 sek (betalas kontant vid entrén).

Fredag 30 september                          18.00-22.00 Cinema & Spaghetti

Denna film från 2016 av Checco Zalone: Quo Vado (med italiensk undertext) hade väldig framgång i Italien. 9,3 miljoner har redan sett den. Efteråt: spaghetti.

Lokal: Apartments Wennergren Center (en halv trappa ner) Sveavägen 166 A Stockholm.  Buss 2. Inträde: Medlemmar och barn < 7 år 100 sek övriga 150 sek (betalas kontant vid entrén).

Torsdag 13 october kl 19.00 Barberaren i Sevilla

En kväll som ägnas åt Gioacchino Rossinis musik i en av hans mest framgångsrika operor.

Lokal: Kungliga Operan, Gustav Adolf torg 2 Stockholm  (fulltecknat).

Lördag 15 oktober  12.00-14.00 Paraplymakarna från Vergante

Chiara Martinetti berättar på enkel italienska och med fantasieggande ­ bilder om de legendariska paraplymakarna som under 300 år. reste runt i Italien

Inträde, inkl. vår italienska buffé: 120 sek, icke-medlemmar 180 sek, bara föredrag 50 sek (betalas kontant vid entrén).

Lördag 19 november                             16.00-18.00 Vinprovning

Tillsammans med vår expert Mia Lindbäck smakar vi på italienska viner kombinerade med italienska delikatesser. Vi lär känna både vinerna och de bästa smakkombinationerna.

Inträde: 300 sek som betalas på Il Pontes plusgiro 649 53 07-8 innan 13 november.

Lördag 10 december                                                  12.30-14.30 Julfest

Il Pontes traditionella julfest för både barn och vuxna, med alla sedvanliga inslag som svenskt luciatåg, italiensk tombola med fina priser, italienskt julkaka och för barnen, påsar från Tomten!

Lokal: ”Pumpan”,  Färgargårdstorget 1, Stockholm.  Buss: 59 eller 76 (ändstation)

Inträde: medlemmar 100 sek, övriga 150 kr. barn < 10 år gratis.

Lokal om ej annat anges: Italienska Kulturinstitutet, Gärdesgatan 14, Stockholm.

Anmälan senast fyra dagar före mötet och helst via mail, till  info@ilponte.se eller per telefon till sekreterare Christina Sandahl på 0768 00 17 11.