Höstprogram 2015

Lördag 26 september, 10.30-13.30 Italiensk Politik

Vart är den italienska politiken på väg? Den kända journalisten Titti Nylander berättar för oss om den senaste utvecklingen i Italien och hur den påverkar landets ekonomi (föredraget hålls på svenska).

Lokal: Italienska kulturinstitutet, Gärdesgatan 14, Stockholm – Buss 4, 69, 72, 76 , t-bana, röda linjen: Karlaplan.

Inträde, inkl. vår italienska buffé: 120 kr, icke-medlemmar 180 kr.

Lördag 17 oktober   kl 19.00-23.00 Stora höstfesten

Även i år äter vi, dansar och roar vi oss ackompanjerade av italiensk musik framförd av Bruno Picano.

Lokal: ”Pumpan”,  Färgargårdstorget 1, Stockholm.  Buss: 59 eller 76 (ändstation)

Inträde 300 kr, inklusive måltid, sätts in senast 13 oktober på Il Pontes plusgiro 649 53 07-8.

Lördag 7 november kl 12.00-14.00 Ingrid Bergman

Med anledning av hundraårsminnet av Ingrid Bergmans födelse, får vi höra Antonelo Motta med utgångspunkt från brev och bilder berätta för oss om skådespelerskans liv och om hennes band med Italien (föredraget hålls på lätt italienska).

Lokal: Italienska kulturinstitutet, Gärdesgatan 14, Stockholm – Buss 4, 69, 72, 76, t-bana (röda linjen) Karlaplan.

Inträde, inkl. vår italienska buffé: 120 kr, icke-medlemmar 180 kr.

Lördag 12 december kl 13.00-15.30 Julfest

Il Pontes traditionella julfest med alla sedvanliga inslag som svenskt luciatåg, italiensk tombola med fina priser, italienskt julgodis och för barnen, små påsar från Tomten!

Lokal: ”Pumpan”,  Färgargårdstorget 1, Stockholm.  Buss: 59 eller 76 (ändstation)

Inträde, 100 kr, icke-medlemmar 120 kr. Barn under 10 år gratis.

För att förenkla vår verksamhet ber vi er anmäla er senast fyra dagar före mötet och helst via mail till  info@ilponte.se eller till sekreterare Christina Sandahl på 0768 00 17 11.

Andra aktiviteter

19  November, kl 19.00, Don Giovanni på Kungliga Operan

Il Ponte har reserverat 35 biljetter, pris 470 kr, för sina medlemmar. Betalning sker allra senast den 13 september 2015 till plusgiro 6495307-8. Kom ihåg att ange namn på både medlem och gäst. Vid för många anmälningar ges medlemmar företräde.

Ponte Bambini

Från 12 september, barn 3 – 6 år 10 förskolamöten på italienska och barn 7-10 år7 lektioner i italienska

Den 26 september, 7 oktober, 21 och 28 november, barn 6 – 8 år: Animerade historier

Filmklubb

Två italienska filmer med efterföljande diskussion vid datum som anges senare.