PulcinellaPulcinella

Il giorno 16 aprile alle ore 17,00 presso l’Istituto Italiano di Cultura – Gärdesgatan 14 – avrà luogo lo spettacolo di burattini Storie di Pulcinella di e con Bruno Leone (in italiano). “Bruno Leone, burattinaio, è l’ultimo grande interprete dei canovacci classici di Pulcinella, che rielabora con vera poesia e con somma perizia tecnica, di cui però quasi non ci si accorge, quando fa spettacolo, tanto si è catturati e trascinati in uno stato di euforia, di leggerezza, di allegria dalla storia che ci viene narrata e mostrata. Gli spettacoli di Bruno Leone sono uno dei godimenti più autentici che è possibile provare nel nostro Paese in campo di spettacolo. Vi si mescolano fantasia e saggezza, e una fusione quasi miracolosa di corporeo e di spirituale, di comicità volgare (del volgo, cioè, e non della piccola borghesia di tipo televisivo) e di ariosa libertà”.

På fredag den 16 april kl: 17,00 i Istituto Italiano di Cultura – Gärdersgatan 14 – åger rum Marionettföreställningen Storie di Pulcinella (på italienska) av och med Bruno Leone. ”Dockmakaren Bruno Leone är den siste store artisten som spelar de klassiska pjäserna om Pulcinella. Han återskapar dem med poesi och teknisk precision, vilken man dock nästan inte lägger märke till under själva föreställningen, då man fångas in och hamnar i ett euforiskt tillstånd av lätthet och glädje, tack vare historien som berättas och visas för en. Bruno Leones föreställning är en av de mest äkta njutningar man kan känna inom underhållning i Italien. Den innehåller både fantasi och vishet, en makalös sammansmältning av kropp och själ, av luftig frihet och av vulgär komik (dock i bemärkelsen folklig, av latinets vulgus, inte att förväxla med termen vulgär i dess mer utbredda negativa bemärkelse som åsyftar en brist på smak och bildning och som kan förknippas med tex. den småborgerliga tv-kulturen)”.