Assemblea annualeÅrsmöte

il 20 febbraio 2016 alle ore 11,30 nell’Aula della Istituto Italiano di Cultura Gärdesgatan 14 avrà luogo l’Assemblea Annuale dei soci de Il Ponte. L’assemblea rappresenta un importante momento per la nostra associazione e tutti i soci in regola con l’iscrizione ad Il Ponte per il 2016 sono chiamati a partecipare ed a fornire il loro contributo. Per poter prendere parte attivamente all’Assemblea annuale invitiamo, chi non l’avesse già fatto, ad iscriversi ed a pagare la quota associativa 2016 che è di 200 sek prima del 20 febbraio sia attraverso il plusgiro de Il Ponte 649 53 07–8 oppure direttamente in contanti, all’ingresso, il giorno dell’assemblea.

Dopo l’Assemblea alle ore 12,00 seguirà per i soci ed i non soci un simpatico viaggio nella musica moderna italiana e svedese. Attraverso la voce di Johanna Picano rivivremo  momenti significativi del mondo musicale dei due paesi. Seguirà il tradizionale buffè italiano de Il Ponte.

Per ulteriori informazioni e per le prenotazioni, almeno 4 giorni prima dell’evento, scrivere ad info@ilponte.se oppure telefonare a Christina Sandahl 0768 00 17 11.Il Pontes Vårstämm hålls den 20 februari 2016 klockan 11,30 på Italienska Kulturinstitutet, Gärdesgatan 14. Det här är ett viktigt tillfälle för alla er som vill påverka vad som händer i föreningen! För att kunna delta aktivt och vara röstberättigad på föreningsstämman bör du som ännu inte betalt medlemsavgiften för 2016 bör göra detta senast den 20 februari till föreningens plusgirokonto 649 53 07–8. Avgiften är 200 kronor, och går också att betala kontant direkt vid entrén på stämmodagen.

Efter Stämman följer klockan 12.00 en behaglig resa i musikens värld. Både italienska och svenska nutida musik kommer att framföras av vår sångerska Johanna Picano. Därefter får vi avnjuta vår traditionella buffé.

Ytterligare upplysningar kan fås genom att skriva till info@ilponte.se på och dit sker också anmälan senast 4 dagar i förväg. Det går också bra att ringa till Christina Sandahl på telefon 0768 00 17 11.