Conferenza al Ponte sul FuturismoPontes konferens om Futurismen

Sabato 27 marzo alle ore 12,00 dopo l’assemblea annuale dei Soci avrá luogo all’Aula della Vuxenskola Eriksbergsgatan 8 la conferenza sul Futurismo. Parlerá l’esperta in arte Giovanna Jörgensen che lavora come sovrintendente per la pittura e la scultura del 1800 e del 1900 presso Bukowskis. Il Futurismo è un movimento artistico italiano. Nato nel 1909 con la pubblicazione del Manifesto del poeta F.T Marinetti¸ si sviluppó con l’adesione di numerosi artisti tra cui Boccioni, Balla, Carrá, Severini che firmarono il Manifesto dei Pittori Futuristi ed il Manifesto Tecnico. Marinetti ed i pittori futuristi ideologizzarono il gesto e la parola ispirandosi al mito della velocitá e della cittá industriale rifacendosi ai principi di scomposizione del colore e della forma. Accanto alla poesia ed alla pittora furono presenti la scultura, la musica, il teatro, la fotografia, il cinema, l’architettura e perfino la cucina.  (da Enciclopedia dell’arte Garzanti)

Lördag den 27 mars kl. 12.00 efter Årsmötet, blir det (som alltid i Vuxenskolas aula Eriksbergsgatan 8) föredrag om Futurismen. Föredraget hålls av konstvetaren Giovanna Jörgensen. Hon är intendent på Bukowskis och specialiserad på 1800- och 1900-talens måleri och skulptur. Futurismen uppstod i Italien på 1909 i och med Il Manifesto av diktaren F.T Marinetti. Det var den mest betydelsefulla av de tidiga avantgardistiska konströrelserna och den enda som inte centrerades runt Paris. Till huvudfigurerna hörde målarna Boccioni, Balla, Carrà och Severini. Rörelsen var vida inflytelserik och uttalade i en rad manifest sin målsättning som uppmanade till brytning med det förflutna. Futurismen uppmanade högljutt till dyrkan av maskiner, fart, modernitet, och till revolutionära förändringar, och använde sig av de senaste avantgardistiska stilarna såsom t.ex. kubismen. Tillsammans med målarkonst och poesi utvecklades futurismen inom skulptur, teater, musik,  fotografi, film arkitektur och matlagningskonst.    (från Konst – Damm Verlag)